Економіка

 

Вінницька область

Экономика Винниччины (Винницкой области). Основные показатели социально-экономического развития.Вінниччина розташована в центральному регіоні України на перетині важливих географічних шляхів. Зручне транспортне положення області зумовлюється наявністю гілки Південно-західної залізниці України і автомобільних шосейних доріг загальнодержавного значення Київ - Умань - Одеса, Київ - Хмельницький - Львів - Чоп, Київ-Бердичів-Могилів-Подільський, які проходять через територію краю і є частиною общеевроазійской транспортної мережі.

Територія області становить 26,5 тис. Кв. км., населення - близько 2 млн людей.

Вінниччина межує з сімома областями України, а також має 202 км. державного кордону з Республікою Молдова.  

Транспортна мережа
Область має розгалужену мережу залізничних (1124 км) та автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення 9524 км. 

Промисловий потенціал

В області функціонує понад 300 великих і середніх підприємств різних форм власності.

Ресурсно-сировинний потенціал

 


 

Агропромисловий комплекс

         Це найбільш інвестиційно-привабливий, експортноспроможний та ліквідний сектор економіки області.
         Площа сільськогосподарських угідь складає понад 1,6 млн. га. Родючість грунтів по області сягає 56-58 одиниць (за 100-бальною шкалою). За розмірами сільськогосподарських угідь область займає серед України 9 місце.

 
 

          Станом на 01.01.2015 року в галузь сільського господарства інвестовано 31,2 млн. дол. США іноземних інвестицій, їх приріст з початку року склав 12,4%.
          

 
 

           На сьогоднішній день в агропромисловому комплексі області знаходяться в стадії реалізації та будуть реалізовуватися в найближчій перспективі 100 інвестиційних проектів на суму понад 15,5 млрд. грн., спрямованих на розвиток галузі рослинництва, будівництво нових та реконструкцію існуючих тваринницьких комплексів, комбікормових підприємств, елеваторів, овоче- та фруктосховищ тощо.

 
 

            Враховуючи природнокліматичні та інші особливості регіону, значні потенційні його можливості в розвитку сільськогосподарського виробництва (бурякоцукрового комплексу, зерновиробництва, картоплярства, садівництва та тваринництва ) галузей харчової та переробної промисловості, Вінниччина може в перспективі виробляти 6-6.5 млн. тонн зерна, 3.5-4 млн. тонн цукросировини (450-500 тонн цукру), 500-600 тис. тонн м'яса (в живій вазі), 900-1000тис. тонн молока, в значних розмірах іншої продукції.
Історично стратегічною галуззю для Вінницької області є цукровиробництво.
           В області взято напрямок на будівництво сучасних хлібоприймальних підприємств, які будуть використовувати енергозберігаючі технології.
           З метою збільшення виробництва овочів та фруктів і стабілізації цін на цю продукцію в області діє комплексна програма розвитку овочівництва.
           Відповідно до Програми з розвитку овочівництва в планах на найближчі роки збільшення потужностей по зберіганню овочів і картоплі до 150 тис. тонн, або втричі.
           Влітку 2010 року компанією ПАТ „Миронівський хлібокомбінат" м. Миронівка Київської області розпочато будівництво птахофабрики в м. Ладижин, проектною потужністю 440 тис. тонн м'яса птиці на рік. Обсяг інвестицій в будівництво складає 1,2 млрд. дол. США. Птахокомплекс планується ввести в дію в два етапи. В 2013 році  введено в дію першу лінію на 110 тис. тонн, в 2014 році - другу лінію на 110 тисяч тонн. На повну потужність птахокомплекс вийде до 2018 року. Реалізація проекту передбачає створення близько 10 тисяч нових робочих місць.

 


 

Природо-ресурсний потенціал

Природні умови

 
 

 

         Вінницька область розміщена в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної частини України. Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві частини: лівобережну, яка відноситься до Придніпровської височини і правобережну – Подільського плато. Поверхня її являє собою підвищене плато, що знижується в напрямі з північного заходу на південний схід. За характером рельєфу – це слабохвиляста денудаційно-акумулятивна рівнина, розгалужена багаточисельними долинами річок, ярами та балками, особливо в районі Придністров’я.

         Річки Вінницької області відносяться до басейну Чорного моря. Головні з них – Південний Буг з притоками Згар, Рів, Дохна, Сіб, Савранка і Дністер з притоками Лядова, Немія, Мурафа, Русава, Марківка, Кам’янка та іншими. Річки використовуються для зрошення земель, рибальства, а також як джерела гідроенергії. По руслі невеликих річок створено багато ставків.

 
 

 

         Клімат області помірно-континентальний. Для нього характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, м’яка зима. Середня температура січня – 5.70С, липня - 18.80С. Річна кількість опадів 500-550 мм. Тривалість вегетаційного періоду біля 200 днів.

         На Вінниччині поширені лісостепові ландшафти. В лісах переважають широколистяні породи дерев: граб, клен, липа, дуб, ясен. Трав’яниста рослинність характеризується великою різноманітністю. Лише диких рослин нараховується біля тисячі видів.

 
 


Земельний фонд області складає 2649.2 тис.га. До основних земельних угідь, від стану яких в значній мірі залежить економічна ситуація в області, відносяться землі сільськогосподарського і лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду. 78% (2066,1 тис.га) території зайнята сільськогосподарськими землями, із них сільськогосподарські угіддя становлять 97,6%, під лісами та іншими лісовкритими площами – 14.3%, забудовані землі займають 4.0%, болота – 1.1%, інші землі (господарські двори, дороги, піски, яри, кам’янисті місця тощо) – 2,6%. Територія суші становить 2605,8 тис.га, або 98.4% від загальної площі області, решта 1.6% зайнята внутрішніми водами. Сільськогосподарські угіддя складаються: рілля – 85,7%, багаторічні насадження – 2.5%, сіножаті – 2.5%, пасовища – 9,3%.

 
 

 

         Питома вага сільськогосподарських угідь відносно території суші (ступінь сільськогосподарського освоєння) по області становить 77.4%, а по адміністративних районах - від 67.6 до 87.7%. За ступенем сільсько-господарського освоєння всі райони можна умовно поділити на три групи: I – освоєння до 75% (10 районів), II – 75 - 80% (8 районів) і III - більше 80% (9 районів). Найвищий ступінь освоєння в Бершадському (81.3%), Козятинському (87.0%), Липовецькому (87.7%), Оратівському (84.3%), Погребищенському (82.9%), Теплицькому (86,9%), Тиврівському (80.3%), Хмільницькому (82.4%) та Чернівецькому (83.4%) районах.

Виробничий потенціал

 

 
 


В області працює понад 300 промислових підприємств, обсяги виробництва продукції яких в основному розподілені по наступних галузях: харчова (57,4%), електроенергетика (22,5%), машинобудування (2,4%) та ін.

Область спеціалізується на виробництві продовольчих товарів. За обсягами виробництва продовольчих товарів народного споживання Вінниччина посідає провідне місце серед областей України.Один день Вінницької області 

Виробництво:
Електроенергія, млн.кВт.год
14,9
Олія нерафінована, т
1138
Молоко оброблене рідке, т
1059,7
Вершки,т
34,5
Борошно, т
500,5
Вироби хлібобулочні,т
119,7
Цукор, т
1178,7

Кондитерські вироби, т

127,8


ЗЕД та інвестиції

Прямі іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), спрямованих в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2014р. склав 250,9 млн.дол. США.

Переважна більшість інвестицій (87,4% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 219,3 млн.дол., з інших країн світу – 31,6 млн.дол. (12,6%).

На підприємствах промисловості зосереджено 150,3 млн.дол. (59,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 124,3 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 24,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 64,2 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 30,5 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,5 млн.дол.

У  2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 28.4 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Вагому частку (49,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 123,8 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 30,5 млн.дол. (12,1%) та Немирівському – 14,6 млн.дол. (5,8%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський, Липовецький.

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2014р. становила 54,6 млн.дол.

Зовнішня торгівля Вінниччини товарами у 2014 році  

Зовнішньоторговельний оборот товарів за 2014р. склав 1170,4 млн.дол.США (зменшився проти 2013 року на 5,1 млн.дол.).

Обсяги експорту товарів за 2014 р. становили 742,2 млн.дол. і збільшились, порівняно з 2014р., на 9,3%; обсяги імпорту склали 428,2 млн.дол. і зменшились на 13,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 314 млн.дол. (у  2014 р. позитивне сальдо досягало 183,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 129 країн світу.